Zobacz więcej

Szkolenie Pierwsza Pomoc

W ramach realizowanego Projektu "Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim", współfinansowanego ze środków EFS, Fundacja zorganizowała szkolenie z pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.


Program zawierał m.in. podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, schematy ratownicze, bezpieczeństwo udzielania pomocy, wzywanie służb ratunkowych, prowadzenie resuscytacji, tamowanie krwotoków, opatrywanie różnych ran, zadławienia, padaczkę, ułożenia poszkodowanego czy zabezpieczenie przed utratą ciepła. 

Szkolenie poprowadził Pan Waldemar Pruss, Ratownik KPP, Instruktor Pierwszej Pomocy. 0000011111

Nasze aktualności

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2022

Fundacja Agencji Służby Społecznej, Filia w Toruniu realizować będzie usługi w ramach programu Opiek...

Zobacz więcej 29 kwiecień

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej 14 kwiecień