Zobacz więcej

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Fundacja Agencji Służby Społecznej uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu w 2024 r. w kwocie łącznej 3 000 000,00.

Założeniem programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami – Mieszkańców Torunia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Fundacja obejmie opieką łącznie 83 osoby z niepełnosprawnościami realizując godziny do końca 2024 roku w następującym podziale:

·         32 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w wymiarze 840 godzin;

·         30 osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 720 godzin;

·         5 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 360 godzin;

·        4 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w wymiarze 480 godzin;

·         12 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze 360 godzin.

Zakres usług będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby wymagającej wsparcia i obejmować będzie te czynności, które przyczynią się do samodzielności, niezależności, aktywności i wzrostu poziomu życia, w tym:

·         wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika miejsce;

·         kształtowaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;

·         motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług instytucji;

·         pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;

·         pomocy gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe

·         wsparciu w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

·         nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami i zapewnienie uczestnictwa w życiu społecznym.

Dzięki usłudze asystencji, uczestnicy zyskają dostęp do dóbr, usług i aktywności, do których samodzielnie nie byliby wstanie dotrzeć. Otrzymają wsparcie, niezależność, samodzielność oraz aktywne, radosne życie.

Podopieczni, czyli osoby z niepełnosprawnościami będą przyjmowani do Projektu na podstawie:

- karty zgłoszeniowej do programu (załącznik nr 3);

- dokumentu – karty zakresu czynności (załącznik nr 4);

- orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Dokumenty składają osoby z niepełnosprawnościami. W przypadku dzieci do 16 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych wnioski uzupełniają ich opiekunowie prawni. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Karta zgłoszeniowa

https://www.fundacjafass.pl/admin/upload/zalacznik-nr-3-do-programu-aoozn-ngo-2024-karta-zgloszenia-1695130771_1706786194.pdf

Karta zakresu

https://www.fundacjafass.pl/admin/upload/zalacznik-nr-4-do-programu-aoozn-ngo-2024-karta-zakresu-czynnosci-1695130775_1706786224.pdf

Gdyby ktokolwiek z Państwa miał problem z pobraniem lub wydrukowaniem dokumentów można je pobrać bezpośrednio w naszym biurze.

Dokumenty będą weryfikowane przez komisję Fundacji, a o wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Dokumenty należy składać w oryginale w biurze Fundacji Agencji Służby Społecznej w oddziale toruńskim: ul. Szosa Chełmińska 26 pok. 402. Składanie wniosków możliwe jest od CZWARTKU 01.02.2024 r., Składane dokumenty muszą posiadać logo dodane przez naszą fundację. Inne wnioski nie będą przyjmowane.W razie pytań należy kontaktować się z Pracownikiem Fundacji pod numerem:

887 887 873

Lub

785 415 296

 

 

0000011111

Nasze aktualności

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edy...

Zobacz więcej 14 kwiecień

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2024

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024...

Zobacz więcej 06 marzec

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj