Zobacz więcej

Usługi opiekuńcze i asystenckie w Powiecie Toruńskim

Usługi opiekuńcze i asystenckie w Powiecie Toruńskim


Szkolenia podnoszące umiejętności Opiekunów faktycznych Osób z niepełnosprawnością, służące poprawie jakości usług opiekuńczych oraz poradnictwo indywidualne i psychologiczne

Celem projektu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczne Opiekunów faktycznych Osób z niepełnosprawnością, związaną z ich codzienną pracą, obowiązkami oraz sprawowaniem opieki nad Osobą niesamodzielną.

W ramach zadania szkoleniem zostanie objętych 20 Opiekunów faktycznych z terenu Powiatu Toruńskiego, biorących udział w Projekcie realizowanym przez Fundację „Więcej z życia” w partnerstwie z Powiatem Toruńskim. Ponadto minimum 15 osób skorzysta z doradztwa indywidualnego oraz psychologicznego.


Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. 
0000011111

Nasze aktualności

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2022

Fundacja Agencji Służby Społecznej, Filia w Toruniu realizować będzie usługi w ramach programu Opiek...

Zobacz więcej 29 kwiecień

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej 14 kwiecień