Zobacz więcej

FASS WSPIERAMY SENIORÓW

Fundacja Agencji Służby Społecznej realizuje szereg projektów na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Działamy m.in. na rzecz mieszkańców Płocka, Torunia oraz Gdyni i Warszawy.

Obecnie realizujemy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi AON (Asystent Osoby Niepełnosprawnej) w ramach projektów:

„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”


"Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi"


"Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania"


"PARTNERSTWO 50+ dla działań socjalno-pomocowych na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 50+, seniorów oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym"
0000011111

Nasze aktualności

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edy...

Zobacz więcej 14 kwiecień

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2024

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024...

Zobacz więcej 06 marzec

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj