Zobacz więcej

FASS WSPIERAMY SENIORÓW

Fundacja Agencji Służby Społecznej realizuje szereg projektów na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Działamy m.in. na rzecz mieszkańców Płocka, Torunia oraz Gdyni i Warszawy.

Obecnie realizujemy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi AON (Asystent Osoby Niepełnosprawnej) w ramach projektów:

„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”


"Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi"


"Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania"


"PARTNERSTWO 50+ dla działań socjalno-pomocowych na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 50+, seniorów oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym"
0000011111

Nasze aktualności

ŻYWIENIE SENIORÓW jak zadbać o właściwą dietę...

Seniorzy, zwłaszcza osoby niepełnosprawne i chore, rzadko robią zakupy. Wybierając się więc do sklep...

Zobacz więcej 02 październik

UDAR MÓZGU pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przy udarze powinna w pierwszej kolejności obejmować wezwanie pogotowia ratunkowego. ...

Zobacz więcej 29 kwiecień

LECZENIE ODLEŻYN co należy wiedzieć

Odleżyny najczęściej występują u osób starszych, przewlekle chorych, unieruchomionych. W praktyce sp...

Zobacz więcej 29 kwiecień