Zobacz więcej

FASS WSPIERAMY SENIORÓW

Fundacja Agencji Służby Społecznej realizuje szereg projektów na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Działamy m.in. na rzecz mieszkańców Płocka, Torunia oraz Gdyni i Warszawy.

Obecnie realizujemy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi AON (Asystent Osoby Niepełnosprawnej) w ramach projektów:

„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”


"Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi"


"Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania"


"PARTNERSTWO 50+ dla działań socjalno-pomocowych na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 50+, seniorów oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym"
0000011111

Nasze aktualności

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2022

Fundacja Agencji Służby Społecznej, Filia w Toruniu realizować będzie usługi w ramach programu Opiek...

Zobacz więcej 29 kwiecień

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej 14 kwiecień