Zobacz więcej

Nasi Podopieczni

Fundacja obejmuje swoim wsparciem i pomocą wszystkich, którzy tego potrzebują:
- dzieci, w tym z niepełnosprawnością i chorobami psychicznymi,
- osoby dorosłe w kryzysie, potrzebujące, w tym także z niepełnosprawnością i chorobami psychicznymi,
- seniorów,
- seniorów z niepełnosprawnością i chorobami psychicznymi.

Wsparcie, opieka i pomoc odbywają się w ramach usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, wytchnieniowych oraz asystenckich. 

Dzięki licznym projektom mamy możliwość pracy także z Opiekunami faktycznymi osób z niepełnosprawnością. 

0000011111

Nasze aktualności

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2022

Fundacja Agencji Służby Społecznej, Filia w Toruniu realizować będzie usługi w ramach programu Opiek...

Zobacz więcej 29 kwiecień

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej 14 kwiecień