Zobacz więcej

Opieka Wytchnieniowa

Celem głównym programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki nad osobami zależnymi.


Fundacja obejmie wsparciem 70 osób, mieszkańców Torunia, w tym 7 dzieci.
Usługa będzie realizowana od 1 maja do 16 grudnia 2022.

Zleceniodawcą Programu jest Toruńskie Centrum Usług Społecznych.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji: http://www.mopr.torun.pl/index.php/projekty-efs/1865

Źródło fotografii: http://www.mopr.torun.pl/index.php/projekty-efs/1865

0000011111

Nasze aktualności

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2022

Fundacja Agencji Służby Społecznej, Filia w Toruniu realizować będzie usługi w ramach programu Opiek...

Zobacz więcej 29 kwiecień

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej 14 kwiecień