Zobacz więcej

Opieka Wytchnieniowa

Celem głównym programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki nad osobami zależnymi.

2024

https://www.fundacjafass.pl/aktualnosci/szczegoly/63/opieka-wytchnieniowa-edycja-2024

2022

Fundacja obejmie wsparciem 70 osób, mieszkańców Torunia, w tym 7 dzieci.
Usługa będzie realizowana od 1 maja do 16 grudnia 2022.

Zleceniodawcą Programu jest Toruńskie Centrum Usług Społecznych.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji: http://www.mopr.torun.pl/index.php/projekty-efs/1865

Źródło fotografii: http://www.mopr.torun.pl/index.php/projekty-efs/1865

0000011111

Nasze aktualności

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edy...

Zobacz więcej 14 kwiecień

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2024

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024...

Zobacz więcej 06 marzec

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj