Zobacz więcej

Opiekun medyczny zawód przyszłości

Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób zajmuje się pomocą osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych.
Opiekunowie medyczni są włączeni w system opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to zawód zaufania publicznego. Z tego względu osoba wykonująca go, musi posiadać szereg cech predestynujących do tego zawodu. Są to m.in.: szczególna empatia, bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Niezmiernie ważne jest to, by opiekun był współczujący i chętny nieść pomoc choremu.

W skład programu nauczania wchodzą następujące zagadnienia: 

  • metody i techniki terapii zajęciowej (socjoterapii, ergoterapii, arteterapii),
  • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku, pomoc podopiecznym w zaspokajaniu ich potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych,
  • pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej,
  • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec chorych,
  • asystowanie personelowi medycznemu podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

O bloguAby zostać opiekunem medycznym, trzeba ukończyć roczną szkołę policealną albo kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin zawodowy.
0000011111

Nasze aktualności

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edy...

Zobacz więcej 14 kwiecień

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2024

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024...

Zobacz więcej 06 marzec

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj