Zobacz więcej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2024

Fundacja Agencji Służby Społecznej uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Projektu w 2024 r. w kwocie łącznej       1 311 855, 76 gr.

 

Program ,,Opieki Wytchnieniowej"  jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. 

Program w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej itp.

Usługi ,,Opieki Wytchnieniowej" są realizowane w miastach Toruń oraz Warszawa, z podziałem na pobyt DZIENNY oraz DOBOWY.

Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00. 

Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi co najmniej 12 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi i obejmuje nocleg osoby z niepełnosprawnością, co najmniej w godzinach 22.00 -6.00. Jedna doba usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego nie przekracza 24 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi. 

 

MIASTO TORUŃ

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach pobytu dziennego;

·         - dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności : 9 dzieci 

·         - osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : 50 osób;


ługi Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach pobytu całodobowego

·         - dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności : 2 dzieci 

·         - osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : 6 osób 

 Razem uczestników : 68 osób 

 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA :

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach pobytu dziennego;

·         - dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności : 10 dzieci 

·         - osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : 14 osób 

 Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach pobytu całodobowego:

·         - dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności : 4 dzieci 

·         - osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : 7 osób 

Razem uczestników: 35 osób

Limit godzin przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku wynosi :

-240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

-14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego

 

Zadania opiekunów, czyli czynności wykonywane w ramach opieki wytchnieniowej to:

•              pełna pielęgnacja (mycie, golenie, strzyżenie, pielęgnowanie ran, odleżyn, czesanie, itp.);

•              przygotowywanie posiłków i karmienie;

•              podanie leków, kontakt z lekarzem i specjalistami prowadzącymi Podopiecznego;

•              pomoc w ułożeniu chorego na łóżku, zmiana pozycji;

•              pomoc w ubieraniu;

•              zmiana bielizny osobistej i pościelowej;

•              umawianie wizyt lekarskich, realizacja recept;

•              sprzątanie, bieżące prace porządkowe;

•              zakupy i regulowanie płatności, sprawy administracyjne.

 

 

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia do Programu ,,Opieki Wytchnieniowej" 2024:

- karta zgłoszeniowa do programu (załącznik nr );

- kopia orzeczenia o niepełnosprawności;

- klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”;

-druk wskazania opiekuna (nieobowiązkowy);

-zgoda Rodzica na pełnienie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (dotyczy dzieci );

 

Składanie dokumentów zgłoszeniowych do Programu ,,Opieki Wytchnieniowej" 2024 na terenie Torunia będzie możliwe od 08.04.2024 do 17.04.2024.

 

Dokumenty należy składać w oryginale osobiście w biurze Fundacji Agencji Służby Społecznej w oddziale toruńskim: ul. Szosa Chełmińska 26.

Dokumenty będą weryfikowane przez komisję Fundacji, a o wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane telefonicznie. 

Po 17.04.2024r. wnioski zgłoszeniowe nie będą już przyjmowane.

 

Składane dokumenty muszą posiadać logo dodane przez naszą Fundację. Inne wnioski nie będą przyjmowane.

 

W razie pytań należy kontaktować się z Pracownikiem Fundacji:

Anna Zając  – 785 415 296

Dokumenty do pobrania:

file:///C:/Users/FASS/Desktop/Karta%20Zgłoszenia%20OW%202024.pdf

file:///C:/Users/FASS/Desktop/Rodo%20OW%202024.pdf

file:///C:/Users/FASS/Desktop/Wskazanie%20opiekuna%20OW.pdf

file:///C:/Users/FASS/Desktop/Zgoda%20Rodzica%20na%20Opiekuna%20do%20dziecka%20OW.pdf
0000011111

Nasze aktualności

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edy...

Zobacz więcej 14 kwiecień

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2024

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2024...

Zobacz więcej 06 marzec

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj