Zobacz więcej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

Fundacja Agencji Służby Społecznej uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Projektu w 2023 r. w kwocie łącznej 807 751,32 zł.

Celem głównym programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów – Mieszkańców Torunia, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi poprzez doraźną, czasową przerwę w sprawowaniu tejże opieki. 

Fundacja obejmie opieką w wymiarze 240 godzin na osobę, do końca 2023 roku:
1. 80 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym minimum 45 osób z niepełnosprawnością znaczną sprzężoną;
2. 15 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zadania opiekunów, czyli czynności wykonywane w ramach opieki wytchnieniowej to:
pełna pielęgnacja (mycie, golenie, strzyżenie, pielęgnowanie ran, odleżyn, czesanie, itp.);
przygotowywanie posiłków i karmienie;
podanie leków, kontakt z lekarzem i specjalistami prowadzącymi Podopiecznego;
pomoc w ułożeniu chorego na łóżku, zmiana pozycji;
pomoc w ubieraniu;
zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
umawianie wizyt lekarskich, realizacja recept;
sprzątanie, bieżące prace porządkowe;
zakupy i regulowanie płatności, sprawy administracyjne.

Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania jednakowym dla opiekuna oraz osoby/dziecka z niepełnosprawnością. Jest to warunek konieczny do uzyskania możliwości udziału w programie.

Podopieczni będą przyjmowani do Projektu na podstawie:
- karty zgłoszeniowej do programu (załącznik nr 3);
- kopii orzeczenia o niepełnosprawności;
- dokumentu – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka (załączono wraz z instrukcją wypełnienia). 

Karta pomiaru niezależności, czyli Skala FIM nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności. 

Gdyby ktokolwiek z Państwa miał problem z pobraniem lub wydrukowaniem dokumentów można je otrzymać bezpośrednio w naszym biurze.

Dokumenty będą weryfikowane przez komisję Fundacji, a o wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane telefonicznie. 

Dokumenty należy składać w oryginale osobiście w biurze Fundacji Agencji Służby Społecznej w oddziale toruńskim: ul. Przedzamcze 8p. 12. 

Składanie wniosków możliwe jest od ŚRODY 08.03.2023 r., od godz. 8:00. 

Wnioski stacjonarnie pobierać można od WTORKU 07.03.2023 r., od godz. 8:00. 

Składane dokumenty muszą posiadać logo dodane przez naszą Fundację. Inne wnioski nie będą przyjmowane.

W razie pytań należy kontaktować się z Pracownikiem Fundacji:
Patrycja Wasielewska – 785 415 296


https://www.fundacjafass.pl/admin/upload/Zal_1678108262.3

https://www.fundacjafass.pl/admin/upload/SkalaFIM_1678108356.pdf0000011111

Nasze aktualności

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edy...

Zobacz więcej 14 kwiecień

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023...

Zobacz więcej 06 marzec

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj