Zobacz więcej

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2023

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Fundacja Agencji Służby Społecznej uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu w 2023 r. w kwocie łącznej 1 323 352,80.

Założeniem programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych – Mieszkańców Torunia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Fundacja obejmie opieką łącznie 60 osób niepełnosprawnych realizując godziny do końca 2023 roku w następującym podziale:

·         22 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w wymiarze 840 godzin;

·         23 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 720 godzin;

·         6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 360 godzin;

·         4 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w wymiarze 480 godzin;

·         5 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze 360 godzin.

Zakres usług będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby wymagającej wsparcia i obejmować będzie te czynności, które przyczynią się do samodzielności, niezależności, aktywności i wzrostu poziomu życia, w tym:

·         wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika miejsce;

·         kształtowaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;

·         motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług instytucji;

·         pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;

·         pomocy gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe (w tym pozyskanie Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością);

·         wsparciu w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

·         nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami i zapewnienie uczestnictwa w życiu społecznym.

Dzięki usłudze asystencji, uczestnicy zyskają dostęp do dóbr, usług i aktywności, do których samodzielnie nie byliby wstanie dotrzeć. Otrzymają wsparcie, niezależność, samodzielność oraz aktywne, radosne życie.

Podopieczni, czyli osoby niepełnosprawne będą przyjmowani do Projektu na podstawie:

- karty zgłoszeniowej do programu (załącznik nr 3);

- dokumentu – karty zakresu czynności (załącznik nr 7);

- orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Dokumenty składają osoby niepełnosprawne. W przypadku dzieci do 16 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych wnioski uzupełniają ich opiekunowie prawni. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Karta zgłoszeniowa

Karta zakresu

Gdyby ktokolwiek z Państwa miał problem z pobraniem lub wydrukowaniem dokumentów można je pobrać bezpośrednio w naszym biurze.

Dokumenty będą weryfikowane przez komisję Fundacji, a o wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Dokumenty należy składać w oryginale w biurze Fundacji Agencji Służby Społecznej w oddziale toruńskim: ul. Przedzamcze 8/p. 12. Składanie wniosków możliwe jest od CZWARTKU 13.04.2023 r., od godz. 8:00. Wnioski pobierać można od ŚRODY 12.04.2023 r., od godz. 12:00. Składane dokumenty muszą posiadać logo dodane przez naszą fundację. Inne wnioski nie będą przyjmowane.

Składanie wniosków zakończyło się 28.04.2023 r.

W razie pytań należy kontaktować się z Pracownikiem Fundacji pod numerem:

887 887 873

0000011111

Nasze aktualności

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edy...

Zobacz więcej 14 kwiecień

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023...

Zobacz więcej 06 marzec

5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosp...

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zobacz więcej 05 maj